Vrakpant - Rosenlid Bilopphugging

Go to content
- VRAKPANT -

Vraker du kjøretøyet ditt innen gitte frister, kan du slippe eller få redusert årsavgift.

Årsavgift ved vraking av bil
Viktige datoer:

1. januar - 20. mars: Vraker du bilen senest 20. mars, skal du ikke betale årsavgift. Får du faktura for årsavgift, trenger du ikke å betale denne. Har du allerede betalt, vil du få refundert avgiften.
21. mars - 30. juni: Vraker du bilen i perioden fra og med 21. mars (for 2016 er dette 22. mars)  til og med 30. juni, blir halve avgiften refundert. Beløpet blir refundert til den som eide kjøretøyet på vrakingstidspunktet.
Vraker du bilen etter 30. juni, får du ingen refusjon av årsavgiften.
For kjøretøy som blir registrert for første gang eller som blir registrert på nytt etter å ha vært avregistrert, gjelder andre frister for vraking.

Når du vraker bilen din på en godkjent vrakplass, får du vrakmelding som dokumentasjon på at bilen er vraket. Vrakplassen vil sende vrakmeldingen til Skatteetaten, og du får automatisk refundert åravgiften.

Vrakpant
Vrakpanten er 3 000 kroner i 2017.

Vrakpant utbetales 2 ganger i måneden. Avhengig av hvilken dag bilen ble levert, vil det ta  1 – 3 uker før pengene er på din konto. Du trenger kun ta med legitimasjon, vi finner alle nødvendige opplysninger ut fra bilens understellsnummer. Er det skilt på bilen, leverer vi disse til trafikkstasjonen for deg kostnadsfritt.

Kondemnering
Kondemnering er ikke det samme som vraking og gir ingen reduksjon i årsavgiften. Å kondemnere et kjøretøy er å erklære det for ubrukelig. Dette er et forhold mellom deg og forsikringsselskapet ditt, for eksempel ved ulykker og skader.Back to content