Om oss - Rosenlid Bilopphugging

Go to content


.

- OM OSS -
Henrik Rosenlid er et forholdsvis ungt firma som i dag består av to hoveddeler:
Mottak/ miljøsanering av bilvrak og demontering av nyere trafikkskadde biler. Alle biler levert hos oss blir strengt kontrollert, tømt for miljøgifter og avfall før de blir gjenvunnet på best mulig måte. Vi har et høyt fokus på gjenbruk av bildeler og samtlige vrak blir vurdert for gode kurante deler.

Vi kjøper inn biler fra forsikringsselskap over hele landet som sikrer oss deler opp til dagens modeller. Demonteringsprosessen foregår systematisk, og vi etterstreber å ha flest mulig ferdig demonterte deler leveringsklare.

Vi har derfor ikke selvplukk av deler, og liten mulighet for å demontere deler som ikke er forhåndsbestilt. Ring eller send oss alltid en mail før du kommer!
Hvordan foregår saneringen?
Når du leverer bilen din til et bilopphuggeri, så går de gjennom en prosess. Aller først fjernes kjøretøyets batteri, dette gjøres så snart det er mulig for å være sikker på at det ikke finnes spenning i kjøretøyet. Bilen tømmes så for alle miljøfarlige væsker som oljer, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, glykol og airconditionvæske. Disse væskene lagres i egnede beholdere og sendes til gjenvinning eller destruksjon. Deretter fjernes dekkene som behandles videre i dekkretursystemet, og til slutt fjernes bildeler som kan gjenbrukes i andre biler.

Det som er igjen av kjøretøyet, presses sammen og sendes til fragmentering. Etter fragmenteringen splittes restene opp i ulike kategorier som sendes til videre gjenvinning, ofte i utlandet. Det som ikke kan gjenvinnes og havner på deponi, skal være så lite som mulig. Fra og med 2015 er kravet at dette skal være under 5%.
Back to content